Vi hjärta Stockholm är Afa Fastigheters återkommande konstauktion i samband med Business Arena Stockholm. I år genomfördes auktionen i hybridform med auktionsförrättare Li Pamp på plats i Business Arena och med möjlighet att lämna bud både innan och direkt digitalt. 19 verk från åtta olika fotografer och konstnärer auktionerades ut. Alla intäkter går oavkortat till Stockholms Stadsmissions arbete för en tryggare och mänskligare stad. Pernilla Parding på Stockholms Stadsmission berättar hur de 205 000 kronor som auktionen inbringade kommer att användas: 

- I år använder vi pengarna till att stärka och utveckla insatser för barnfamiljer och unga vuxna som lever i hemlöshet och otrygga boendeförhållanden. Just nu har vi kontakt med över 125 hushåll, varav många barnfamiljer, som väntar på en bostad med ett riktigt kontrakt.

Många av de som står i kö kommer från Stockholms Stadsmissions egna verksamheter för barn och unga. Arbetet bedrivs främst inom Stockholms Stadsmissions enhet för extern förvaltning, Bobyrån. Genom Bobyrån samarbetar Stadsmissionen med både fastighetsägare och privatpersoner som vill hyra ut hela eller delar av en bostad. Bostäderna matchas sen med personerna i kön. 

- Behovet ökar ständigt. Med mer pengar och fler lägenheter kan ännu fler få hjälp att hitta ett hem och faktiskt få uppleva ett Stockholm som är tryggt och mänskligt, avslutar Pernilla.

Sammantaget har de fyra auktioner som Afa Fastigheter anordnat inbringat närmare 600 000 kr till Stadsmissionen. Ett varmt tack till alla som tog möjligheten att bidra och som samtidigt fick möjlighet att smycka kontoret eller hemmet med kvalitativ konst.