Tillsammans med Eneo Solutions, har vi installerat 410 kvm solcellspaneler på vår mest centralt belägna fastighet, Klarabergshuset. Anläggningen kommer att producera 67 000 kWh förnyelsebar sol-el varje år, vilket motsvarar runt 10% av fastighetens elförbrukning.
 
- Det låter kanske inte så mycket, men 67 000 kWh räcker för att brygga runt 2,7 miljoner koppar kaffe eller för att köra en modern elbil flera varv runt jorden, berättar Eric van Alphen, energispecialist på Eneo Solutions.
 
Framförallt menar han att det är viktigt att vi tar vara på alla möjligheter att producera egen grön el, eftersom varje lokalproducerad kilowattimme innebär att vi behöver köpa in färre kilowattimmar av annan miljövänlig el.
 
- Det händer oerhört mycket på solcellsfronten och även om det ännu är i liten skala så står vi inför en solcellsrevolution. Solcellspanelerna har blivit billigare samtidigt som de har högre verkningsgrad nu än för bara några år sedan, så kostnaden per producerad kilowattimme är nu mycket lägre än tidigare, säger Eric.
 
Precis som på fastigheten i Barnängen så är det Eneo Solution som står för installation och drift av anläggningen på Klarabergshuset, vilket gör att vi på AFA Fastigheter bekymmersfritt kan dra nytta av en garanterad årsproduktion av förnyelsebar el utan att behöva tänka på tekniken bakom.
 
- Vi är glada över att AFA Fastigheter väljer att gå i bräschen för solcellstekniken eftersom det får andra företag att göra likadant. Om några år kommer vi se solceller på var och varannan fastighet i Stockholm, säger Eric.
 
För oss på AFA Fastigheter är miljöfrågorna alltid topprioriterade och vi gör allt vi kan för att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt, med minsta möjliga klimatavtryck. Om våra solcellsprojekt innebär att vi är med och driver utvecklingen framåt så är vi naturligtvis glada över det. För det som är bra för miljön är ju bra för alla.

Läs mer om AFA Fastigheter här