Sedan mars 2020 värms hela kvarteret Sockerbetan på Södermalm i Stockholm med geovärme. Med cirka 25 borrade hål på 380 meters djup hämtar vi upp värmen som finns lagrad i berget. Gösta Andersson, teknisk förvaltare hos oss, ser tillbaka på en smärtfri process - om än något öronbedövande för grannarna under de veckor borrningen pågick.
Vinsterna med geoanläggningen är många. Förutom att minska våra energiinköp med över 70% så sker uppvärmningen av byggnaden helt fossilfritt eftersom den el som används till värmepumparna är miljömärkt.
Vi känner oss bergsäkra på att detta är rätt väg att gå. Hurra för fossilfritt!

 

Läs mer om AFA Fastigheter här