För dig som är kontaktperson för en lokalhyresgäst

För dig som hyr av oss som privatperson

Information om gemensamt personuppgiftsansvar

Här kan du läsa mer om dina rättigheter och hur du kan utöva dem