För oss innebär resurser i kretslopp att vi strävar efter att använda alla resurser så effektivt som möjligt. Vår ambition är att använda mindre volymer material och mer material som innebär återbruk eller är baserade på förnybara råvaror eller återvunnet material. Energianvändningen är central och vi har valt att bara köpa Bra miljöval el från vattenkraft. Vatten har också blivit en viktig resursfråga på senare tid. 

Den cirkulära ekonomin är ett annat sätt att uttrycka resurser i kretslopp. Vi är övertygade om att systemskiftet till en cirkulär ekonomi är avgörande för utvecklingen till ett hållbart samhälle, vilket innebär både utmaningar och stora möjligheter. 

Ordning och reda
Vi har valt att certifiera vårt energiledningssystem ISO 50001. Det hjälper oss att skapa ordning och reda och en tydlig struktur för arbetet. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller energieffektiviseringar och minskade CO2 utsläpp. Vi är det andra fastighetsbolaget i Sverige som certifierat sitt energiledningssystem. Genom energiledningssystemet skapar vi ett systematiskt energiarbete som ger tydliga resultat och minskad förbrukning samtidigt som våra hyresgäster får ett bättre inomhusklimat.
Vi har satt som mål att vi ska minska vår energianvändning med 15% 2016-2020, räknat per kvadratmeter.

Bra miljöval el
Vårt mål är att all el som vi köper själva ska vara Bra miljöval el. Fastighetselen till alla våra fastigheter kommer från Finnfors kraftverk, ett vattenkraftverk med anor från sekelskiftet. Elen vi använder är nästan redan uteslutande Bra miljöval el och lever därmed upp till de allra högsta kraven för förnybar vattenkraft. Kraven för Bra miljöval säkerställer en minimal påverkan på miljön såsom förbud mot torrläggning. Konstruktion av laxtrappor ingår också i kraven för att ej störa djurlivet. Den extra kostnaden för Bra miljöval el går till projekt som reparerar miljöskador och minskar elanvändningen genom energieffektivisering.

Vi är också angelägna att hjälpa våra hyresgäster att enkelt välja grön el. I samarbete med vår elleverantör erbjuder vi därför hyresgästerna att teckna förmånliga elavtal på ursprungsmärkt el. 

Solceller
Vi har som första fastighetsbolag i Sverige valt att leasa solpaneler. Vi har nu solpaneler på två av våra fastigheter, leasade och egna. I ett av husen producerar solcellerna el motsvarande 15% av husets elförbrukning. Det motsvarar elförbrukningen av samtliga hissar i huset. 

Byggvarubedömningen som stöd
Afa Fastigheter strävar efter att använda alla resurser så effektivt som möjligt. När det gäller byggvarumaterial och inredning strävar vi efter att minska mängden material och se till att materialet i största möjliga mån består av återbrukat material, eller är baserat på förnybara eller återvunna råvaror. Vi är medlemmar i Byggvarubedömningen och använder den för att säkerställa hållbara materialval. Byggvarubedömningen hjälper oss bland annat att minimera användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier. 

Grönt hyresavtal
Vi erbjuder våra kunder i de kommersiella fastigheterna att teckna Grönt hyresavtal. Det medför ett ömsesidigt åtagande från hyresvärd och hyresgäst att kontinuerlig förbättra miljöprestandan i hyresgästens lokaler. Afa Fastigheter stödjer hyresgästerna i sin strävan att minska exempelvis sin energianvändning genom att ge tips om åtgärder. 

Miljöcertifiering av fastigheter
I dagsläget är cirka 68% av vår totala yta miljöcertifierad. Vi arbetar fortlöpande med att certifiera våra fastigheter och våra certifieringar består av Miljöbyggnad, LEED och BREEAM-SE i olika nivåer. Vår strävan är att i första hand certifiera enligt Miljöbyggnad silver, men ibland sätter förutsättningarna i fastigheten stopp och då erhåller vi istället Miljöbyggnad brons. Redan 2012 erhöll vi LEED Gold för fastigheten Elite Eden Park Hotel på Sturegatan i Stockholm, vilket var det första hotellet i Europa som ansökt om LEED Gold. Vi har dessutom erhållit LEED Platina för en kontorsfastighet i Stockholm och för Malmö Live, ett hotell i Malmö.