Fastighetsbranschen såväl som samhället i sin helhet står inför stora förändringar som innebär både utmaningar och möjligheter. Stora drivkrafter i form av klimatförändringar och resursbrist påverkar alltmer vårt sätt att bedriva verksamheten.
 
Sveriges mål att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären sätter en tydlig målbild för oss alla. Vi är övertygade om att möjligheter följer av den stora omställningen som den cirkulära ekonomin påkallar i form av nya affärsmodeller och cirkulära material. Det kommer att skapa mer effektiva flöden och mer hållbara material, vilket alla kommer att vinna på.

Vi på Afa Fastigheter anser att ett systematiskt hållbarhetsarbete är en förutsättning för att framtidssäkra företaget och säkerställa en positiv utveckling av våra fastigheter. 

I vår analys av vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för Afa Fastigheter landade vi i fyra fokusområden som ligger till grund för hur vi styr och verkställer vårt hållbarhetsarbete. Grupperingen innebär en tydlighet gentemot våra intressenter och innefattar alla hållbarhetsområden såsom miljö, affärsetik, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Hållbara fastigheter
Nöjda kunder
Engagerade medarbetare
Ansvarstagande samarbetspartners