Klimatneutralt
 

Bra miljöval el

Vi köper sen flera år enbart Bra Miljöval el för driften av våra fastigheter och styr vårt energiarbete genom ett certifierat energiledningssystem ISO 50001. Vi investerar löpande i olika energieffektiviserande projekt såsom geoenergi vilket innebär successiva sänkningar av vårt totala energibehov. I samarbete med vår elleverantör erbjuder vi våra hyresgäster att teckna förmånligt elavtal på förnybar ursprungsmärkt el. 

Värmen kommer från Stockholm Exergi som stängde den sista koleldade anläggningen 2020. Målet är att deras verksamhet blir klimatpositiv 2025, bland annat genom att producera biokol. 

Vi mäter CO2-utsläppen för materialet

Afa Fastigheter mäter CO2 utsläppen som orsakas av våra materialinköp vid samtliga hyresgästanpassningar under 2021. Det innebär bland annat att vi kan dra slutsatser om vilka material vi bör välja framför andra med syfte att sänka våra CO2 utsläpp.

Hållbar mobilitet

Vi för en aktiv dialog med våra underentreprenörer för att stötta de i att leva upp till vårt krav på fossilfria transporter. Under 2020 utfördes transporterna i driften till 47% med fossilfria bränslen. Avfallet från våra kommersiella hyresgäster körs redan idag till största del med fossilfria bränslen. Vi ökar succesivt antalet cykelgarage och ladd-stolpar i våra fastigheter.

Vi följer upp och rapporterar halvårsvis våra klimatutsläpp scope 1 och 2 utsläpp, samt vissa scope 3, bland annat transporterna i driften och avfallshantering. 

Här hittar du energipolicy för Afa Fastigheter

Energipolicy för Afa Fastigheter