1. Klimatneutralt

Sveriges mål att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären sätter en tydlig målbild för oss alla. Bygg- och fastighetsbranschen i Sverige står för ca 40% av koldioxidutsläppen. Från 2021 ska alla nya byggnader i Europa, enligt ett EU-direktiv, vara "nära noll-energibyggnader". Afa fastigheter medverkar i det branschöverskridande samarbetet genom ”Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch”.

Klimatneutralt för oss

Ett klimatneutralt Afa Fastigheter orsakar inte några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Då använder vi endast fossilfri energi och alla transporter som vår verksamhet är upphov till är fossilfria. Hela vår fastighetsförvaltning måste bli fossilfri och materialet vi använder vid ex. ombyggnationer medför endast minimerade klimatutsläpp. Vidare kan klimatkompensation komma i fråga för att kompensera de utsläpp som vi i dagsläget inte kan få bort.

Mål på vägen:

Vi har satt ett antal mål som driver vårt arbete mot att uppfylla visionen:

  • Fossilfria transporter av avfall, i drift och vid byggen
    - 2025 godkänns biodrivmedel, biogas, vätgas och el
    - 2030 hårdare krav, då godkänner vi inte biodrivmedel.

  • Fossilfri fastighetsförvaltning 2026

  • Science Based Targets – mål för reduktion av CO2-utsläpp som matchar Parisavtalet, 1,5 grader, sätts senast 2024

  • Energianvändningen ska minska med 1% årligen de närmaste 5 åren

Vad vi gör för att nå visionen;

Bra miljöval el

Vi mäter CO2-utsläppen

Hållbar mobilitet

Energipolicy för Afa Fastigheter