Cirkulärt

 

Ökat återbruk

Vi mäter återbruket vid alla våra hyresgästanpassningar, mellan 2019 och 2020 ökades reduktionen av CO2-utsläpp och avfall i kg, med 25% per kvadratmeter, som ett resultat av återbruket.

Cirkulära rutiner

Vi använder en instruktion ”Cirkulär materialhantering”, som gäller som styrdokument vid ombyggnationer. Den medför ett systematiskt förhållningssätt med syfte att säkerställa minskad materialanvändning, ökat återbruk och ökad återvinning. Vi eftersöker löpande hållbara leverantörer som kan leverera material som garanterar lång hållbarhet, möjliggör återbruk och i sista hand återvinning.

Mätning materialanvändning vid hyresgästanpassningar

Under 2021 mäter vi materialanvändningen vid alla hyresgästanpassningar. Det ger oss en bra översikt av vad vi använder, vilket hjälper oss att hitta vägar att minska vår materialanvändning. Vi får även vetskap om vilka CO2-utsläpp som materialen medför viket gör att vi kan fokusera på att ersätta och effektivisera utnyttjandet av de material som innebär stora CO2-utsläpp.

Biogas i fokus

Vi erbjuder sedan 2020 sortering av matavfall i samtliga våra bostadshus. Vad gäller våra kommersiella fastigheter har alla hotell matsortering och hälften av de övriga kontorsfastigheterna. Den andel av våra hyresgästers avfall som återvinns ökar succesivt.