2. Cirkulärt

I juli 2020 beslutade den svenska regeringen; ”Cirkulär ekonomi – strategi för omställning i Sverige” och i januari 2021 publicerades en handlingsplan med 100 åtgärder som ska främja omställningen. Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden som ersätter jungfruligt material. Detta är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå flera av miljö- och klimatmålen samt bidra till flertalet Agenda 2030 mål. Bygg- och anläggningsbranschen står för 45% av resursförbrukningen i Sverige, så i vår bransch finns mycket att ”göra”.

Cirkulärt för Afa Fastigheter

Vår vision innebär att vi minskar vår materialanvändning och att materialet vi använder är återbrukat eller baserat på förnybara råvaror och återvunnet material. Vi kommer att reparera mera och se till att materialet vi använder är giftfritt och lätt att återvinna. Vi arbetar för att se till att allt avfall återbrukas eller återvinns. Vår vattenanvändning ska vara effektiv och cirkulär. Vi vill bidra till en cirkulär ekonomi där resursuttaget är i balans med vad jorden klarar av.

Målsättningar på vägen för att nå cirkularitet

Vi har ett antal mål som vi styr efter för att nå vår vision

  • Minska materialanvändningen

  • Öka återbruket vid hyresgästanpassningar
    - 5 kg CO2 reduktion / ombyggd kvm 2025
    - 4 kg reduktion av avfall i kg / ombyggd kvm 2025

  • Öka återvinningen av våra hyresgästers avfall och vid ombyggnationer

  • Ökad andel material som rekommenderas enligt Byggvarubedömningen

  • Minska volymen avfall som går till deponi vid ombyggnationer

Hur vi når visionen

Ökat återbruk 

Cirkulära rutiner 

Mätning av materialanvändning vid hyresgästanpassningar 

Biogas i fokus