Afa Fastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter i ett långsiktigt hållbart perspektiv genom att ta ansvar för ekonomi, samhälle och miljö. Vi bedriver verksamheten på ett sätt som säkerställer hållbara fastigheter och samtidigt levererar hög avkastning på investerat kapital. 

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle som inte inkräktar på framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Vår vision:

  • Klimatneutralt – vi orsakar inte några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser

  • Cirkulärt – vi minimerar vår materialanvändning och ser till att reparera, återbruka och återvinna resurserna

  • Tryggt och Hälsosamt – En god arbets- och boendemiljö är syftet med hela vår verksamhet, vi arbetar löpande med ständiga förbättringar genom ökad hänsyn och omtanke om individen i våra fastigheter

Läs mer