Under 2020 tydliggjorde vi på Afa Fastigheter vår strävan att vara en del av ett hållbart samhälle genom att definiera visionen:

  • Klimatneutralt

  • Cirkulärt

  • Tryggt och hälsosamt

Visionen ger oss en tydlig riktning för hur verksamheten behöver anpassas till de förändringar som pågår globalt idag. Vi är bland annat mitt uppe i en omfattande klimatförändring och förlusten av biologisk mångfald har inte varit så stor sedan den förra massutrotningen av arter då dinosaurierna dog ut. Afa Fastigheter framtidssäkrar helt enkelt verksamheten. 

Nya mål
Den utökade koldioxidrapporteringen som vi lade grunden till 2020 ledde till behov av nya målsättningar. Våra transporter av avfall - i driften och vid byggen, ska var fossilfria senast 2025. De bränslen vi godkänner är biodrivmedel, biogas, vätgas och el. Kravet stämmer överens med definitionen som ”Fossilfritt Sverige ” använder. 2030 stärker vi kraven och godkänner därmed inte biodrivmedel enligt kraven i offentlig upphandling spetsnivån. Framöver kommer vi att satsa på fossilfri fastighetsförvaltning och även sätta mål för reduktion av CO2-utsläpp enligt Science Based Targets.(1)

Under 2020 formulerade vi även nya mål för att bidra än mer till att öka den biologiska mångfalden i staden. Vi strävar efter att utöka vår grönyta och att göra den mer effektivt utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv. 

Nytt rapporteringsverktyg
2020 startade vi implementeringen av ett digitalt rapporteringssystem. Det har redan första året gjort det enklare att redovisa våra nyckeltal.
 

Läs mer om 2020 års resultat 

 
 

(1) Science Based Targets – ett partnerskap mellan CDP, Global Compact, World Resources Institute och WWF, stöttar företag i att sätta mål för minskade CO2 utsläpp, som uppfyller Parisavtalet 1,5 grader.