Ökat betyg på hållbarhetsarbetet

Årets kundundersökning visade att AFA Fastigheter förbättrade resultatet på ett antal områden där vi koncentrerat insatserna sedan föregående år. Vi genomförde husmöten i samtliga hus, vilket ytterligare stärkte dialogen med våra hyresgäster både i bostadshusen och i de kommersiella fastigheterna. Vi lanserade ett nytt system för felanmälan som visade sig fungera mycket bra. Vidare ser vi att vår satsning på att integrera hållbarhet i alla funktioner har burit frukt, kundernas betyg på vårt hållbarhetsarbete blev högt. Under 2019 fortgår våra satsningar på kundorienterade aktiviteter, vi kommer att lägga ännu större fokus på det fysiska mötet. Samtidigt bygger vi ut informationen om varje enskild fastighet på webben.