Ökad kunskap inom hållbarhet

Utvecklingen inom hållbarhet går fort framåt vilket gör att AFA fastigheter satsar på kompetenshöjande aktiviteter för medarbetarna. Under året utvecklades en hållbarhetsutbildning för nyanställda som genomfördes löpande under året vid behov. Vidare hade vi tre olika utbildningstillfällen där vi bjöd in alla medarbetare och i vissa fall även samarbetspartners. Ämnen som stod i fokus detta år var Återbruk, Leverantörskoden och Energieffektivisering i ett framtidsperspektiv.  

Nolltolerans för arbetsolyckor

AFA Fastigheter genomför en rad ombyggnationer för att anpassa lokalerna till nya kommersiella hyresgäster. Vi har även många medarbetare och samarbetspartners som är engagerade i förvaltning och skötsel av våra fastigheter. Vi har en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor, såväl på kontoret som ute på ”fältet”. För att förbättra vårt arbete på området fattade vi 2018 beslutet att gå med i organisationen ”Håll nollan”. Genom att ta del av andra företags erfarenheter och att dela med oss av våra blir vi bättre på att undvika arbetsplatsolyckor. Under 2018 hade vi inga rapporterade olyckor som ledde till sjukskrivning.

Samarbete för en mer medmänsklig stad

Då nästan hela vårt fastighetsbestånd finns i Stockholm vill vi bidra lokalt och vi har därför valt att samarbeta med Stockholms Stadsmission som arbetar för en mer medmänsklig stad. AFA Fastigheter är ett av Stadsmissionens partnerföretag. Vi bidrar specifikt till Nattjouren och Särskildnyttan. Nattjouren söker upp människor ute på gatan som behöver akut stöd. Särskildnyttan innebär att vi erbjuder ett fåtal lägenheter till Stadsmissionens verksamhet som stödjer hemlösa personers möjligheter att få en fast bostad. Sedan flera år tillbaka ger vi ingen julklapp till våra kunder utan i stället en gåva till Stadsmissionen. Detta har uppskattats av våra kunder och 2018 års julgåva bidrog bland annat till att verksamheten Unga Station kunde anordna middagar för 250 familjer och ge fler barn en fin och trygg jul.