Samarbetspartners med på banan

AFA Fastigheter har valt att lägga ut den dagliga driften av fastigheterna på externa bolag. I början av 2018 bjöd vi in våra samarbetspartners till ett seminarium för att informera och förankra den leverantörskod som vi använder för att styra vårt hållbarhetsarbete genom våra externa partners. 

Leverantörskod i avtal

AFA Fastigheters leverantörskod är baserad på Fastighetsägarnas leverantörskod och omfattar miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och antikorruption. Under året införlivade vi detta dokument i våra avtal med de 20 viktigaste samarbetspartnerna. Många av dessa samarbetspartners agerar i AFA Fastigheters namn vilket gör att det är av största vikt att de uppfyller motsvarande uppförandekod som gäller för våra medarbetare. 

Granskningsmöten leder till förbättringar

Under året påbörjades våra egna granskningsmöten med utvalda samarbetspartners. Syftet är att kontrollera hur en given samarbetspartner agerar i praktiken för att uppfylla leverantörskoden. Vårt mål är att vi ska granska de 10 viktigaste samarbetspartnerna under 2019. Granskningsmötena under 2018 identifierade förbättringar som våra partners har åtagit sig att genomföra.