AFA Fastigheters hållbara verksamhetsplan innehåller mål och aktiviteter som bland annat spänner över Hållbara Fastigheter, Nöjda kunder, Engagerade medarbetare och Ansvarstagande samarbetspartners. Nedan kommenterar vi på resultat för dessa områden under 2019.

Under året genomförde AFA Fastigheter en analys tillsammans med samtliga medarbetare, av FN:s 17 utvecklingsmål och dess 169 delmål.
Vi landade i att prioritera olika delmål inom följande mål:
7 - Hållbar energi för alla
8 -  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
11 -  Hållbara städer och samhällen
12 -  Hållbar konsumtion och produktion
13 -  Bekämpa klimatförändringarna
15 -  Ekosystem och biologisk mångfald

För att läsa mer om hur vi arbetar mot Agenda 2030 klicka här 

Hållbara fastigheter
Vår strävan att minska materialanvändningen och öka återbruket vid ombyggnationer är en viktig del av vårt dagliga arbete. Som ett resultat av detta kunde vi konstatera att vi under 2019 lyckats minska avfallsflödena och koldioxidutsläppen samtidigt som vi också minskar kostnaderna.

Under 2019 lade vi grunden för en utökad koldioxidrapportering. Under 2020 arbetar vi vidare med utveckling av handlingsplan och målsättningar. Införande av matavfallssorteringen i våra fastigheter hade stort fokus under 2019 då vi utökade sorteringen i både bostads- och kommersiella fastigheter.
Läs mer om hållbara fastigheter 

Nöjda kunder
Vi vill knyta våra kunder närmare och upplever att det finns många positiva effekter att hämta i en gemensam strävan att agera mer hållbart. Våra hyresgäster står för en betydande andel av påverkan i våra hus.
Läs mer om nöjda kunder 

Engagerade medarbetare
I vår strävan att kontinuerligt utbilda våra medarbetare analyserade vi gemensamt FNs utvecklingsmål Agenda 2030.  Samtliga medarbetare medverkade i urvalet av vilka 169 delmål som vi kan påverka utfallet av. Analysen resulterade även i åtgärder för att bidra till målens uppfyllande.  Läs mer här om vilka delmål vi använt för att prioritera åtgärder som gör skillnad.
Läs mer om engagerade medarbetare

Ansvarstagande partners
Under 2019 träffade vi 8 av våra största samarbetspartners med syfte att granska hur vår uppförandekod för leverantörer uppfylls. Vi fördjupade ytterligare vår hållbarhetsdialog med våra samarbetspartners genom ett seminarium inriktat bland annat på våra ökade krav som rör sortering av byggavfall och rapportering av arbetsolyckor.
Läs mer om ansvarstagande partners

Sammanfattning av resultatet 2019
Läs mer här