Byggvarubedömningen
AFA Fastigheter är medlem i Byggvarubedömningen sedan januari 2018. Medlemskapet gör att vi har obegränsad tillgång till verktyget och kan arbeta fokuserat för att säkerställa bra insatsvaror i våra fastigheter. Byggvarubedömningen ger oss också möjlighet att dokumentera och få god kontroll på de materialet som finns i våra fastigheter.

Sweden Green Building Council (SGBC)
SGBC driver bland annat utvecklingen av olika certifieringar som Miljöbyggnad och Citylab. AFA Fastigheter har hittills certifierat 73% av beståndet och vi följer med stort intresse utvecklingen inom nya former av certifieringar. Medlemskapet i SGBC ger oss en god inblick i hållbar stads - och fastighetsutveckling.

Nätverket för hållbart företagande- NMC
AFA Fastigheter är medlem i NMC som är ett branschöverskridande nätverk för över 200 företag och organisationer i hela Sverige. NMC erbjuder en rad evenemang varje år i form av seminarier, frukostmöten och rundabordssamtal för att främja dialog och erfarenhetsutbyte som leder till ett hållbart näringsliv.
 
Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission arbetar för en mänskligare och tryggare stad. 2017 utökade vi vårt samarbete med Stadsmissionen och blev "partnerföretag". Vi har valt att stödja deras verksamhet Särskildnyttan, en boendemodell som motverkar permanent hemslöhet, samt Nattjouren.

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Totalt 15000 fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar är medlemmar. Fastighetsägarnas uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. För att utveckla samarbetet med våra hyresgäster använder vi bland annat det Gröna hyresavtalet och leverantörskoden som tagits fram av Fastighetsägarna.