Välkommen till ”Världens utmaning – Världens möjlighet”. 

Ett citat från den svenska Agenda 2030 delegationen som i mars 2019 redovisade sitt slutbetänkande om hur Sverige ska uppnå de globala målen här hemma och bidra till målen globalt. De 17 globala utvecklingsmålen lanserades 2015 efter en process med 193 länder samt en rad olika samhällsaktörer. Syftet med målen är en FREDLIG, RÄTTVIS OCH JÄMLIK VÄRLD INOM PLANETENS GRÄNSER, senast år 2030.

Afa Fastigheter har valt ut några av de 17 globala utvecklingsmålen som är mest relevanta för vår verksamhet. Samtliga medarbetare har bidragit i processen att välja ut de delmål som vi bör prioritera och att koppla dem till den befintliga hållbara verksamhetsplanen. Risker och möjligheter har analyserats och konkreta åtgärder utvecklats i grupparbeten med medarbetarna. Läs mer om de mål vi har valt ut nedan. Genom att klicka på målen kan du läsa mer om de delmål vi arbetar aktivt med.