Vår certifiering innebär ett väl strukturerat energiarbete med lägre förbrukning, minskade utsläpp och ett fokus på miljömärkning. När det gäller hållbarhet är det viktigt för oss att inte bara ligga i tiden utan att befinna oss i framkant. 

Vi är Greenbuildingmedlemmar 

Afa Fastigheter är medlemmar i Green Building Council och bedriver ett strukturerat miljöarbete utifrån en miljöpolicy med mål för energianvändning, källsortering och inköp av varor och tjänster. Arbetet med miljöfrågorna omfattar också de egna medarbetarna där information och utbildning används för att stimulera till engagemang, delaktighet och medvetenhet om det egna uppträdandet.
Vi eftersträvar en miljöanpassad förvaltning och drift av fastighetsbeståndet. Sedan 2005 levereras endast koldioxidfri el till fastigheterna och från och med 1 december 2010 levereras endast ursprungsmärkt vind- och vattenkraftsel. Vi har även som mål att minska energianvändningen i fastigheterna med 15 procent till och med 2015, jämfört med 2009. 

Som fastighetsägare ställs vi löpande inför hållbarhetsfrågor: i drift, vid underhåll, vid hyresgästanpassningar och vid förvärv. Att arbeta strukturerat för att hitta lösningar som är så hållbara som möjligt är ett måste för att vara konkurrenskraftig på marknaden. Det är därför naturligt att vi har en miljöpolicy med höga målsättningar. 

Ett övergripande mål är att miljöcertifiera de fastigheter som med rimliga medel kan certifieras enligt Green Building, Miljöbyggnad eller annat likvärdigt system. 

Under 2010 utnämndes fastigheten Gråmunkeholmen 4, mer känt som Norstedtshuset, på Riddarholmen till Green Building enligt EU:s Green Building program. Fastigheten är även klassad som Miljöbyggnad Brons. Under 2011 blev även fastigheterna Svea Artilleri 10 och Lybeck 2 utnämnda till Green Building enligt EU:s Green Building program. Fastigheten Ludvigsberg 3, mer känt som Münchenbryggeriet, blev under 2011 klassad som Miljöbyggnad Brons. Även fastigheten Barnängen 4 är klassad som Miljöbyggnad Brons. 

Vid utvecklingsprojekt är det en självklarhet att analysera möjligheterna till ett så miljöanpassat och resurshushållande genomförande som möjligt. Ett resultat av detta är att vi har LEED Guld-certifierat fastigheten Rotundan 3, hotellet Eden Palace på Sturegatan mitt i Stockholm. Det är det första hotellet i Europa som ansökt om klassificeringen LEED Guld. 

För närvarande håller vi på att certifiera ytterligare 15 st fastigheter, för sex av dem är planerna långt framskridna. Vi har satt upp som mål att 50 procent av våra fastighter ska vara miljöcertifierade före utgången av 2014. Självklart är vårt långsiktiga mål att alla våra fastigheter där det är möjligt ska miljöcertifieras inom en så snar framtid som möjligt.