Vi arbetar såväl med mindre och större hyresgästanpassningar som större genomgripande fastighetsutveckling. För några av våra fastigheter pågår planarbete för nya detaljplaner som ska ge förutsättningar för kommande utvecklingsprojekt.

Vi genomför våra projekt tillsammans med utvalda samarbetspartners så som t ex arkitekter, projektledare och entreprenörer.

Det finns inga projekt som passar in på dessa urvalsparametrar.