Fastighetsfördelning 

Vi äger fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Majoriteten av fastigheterna är kontor och hotell i centrala Stockholm. Innehavet omfattar även ca 900 st bostadslägenheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 400 000 kvm. Värdet av vårt bestånd uppgår till ca 36,5 miljarder kronor per december 31, 2018.

Grön Bostad 

Genom vårt ägande i Grön Bostad har vi dessutom nyproducerade bostäder i Stockholm, Uppsala,Malmö, Göteborg och Linköping. Fastigheterna innehåller miljösmarta bostäderna vilket innebär att de är byggda på ett sätt så att de gör av med så lite energi som möjligt. Grön Bostad äger vi tillsammans med ByggVesta. Totalt äger Grön Bostad ca 2500 lägenheter omfattande ca 134 000 kvm.