Andrahandsuthyrning

I vissa fall kan du ha rätt att hyra ut din lägenhet i andrahand, om du i förhand begär hyresvärdens eller Hyresnämndens tillstånd. Om du hyr ut lägenheten utan att först inhämta tillstånd riskerar du att förlora din hyresrätt. Det gäller även om du upplåter lägenheten utan att ta ut hyra (lånar ut den).
Reglerna för andrahandsuthyrning hittar du i Jordabalken 12 kap, 40§. Här framgår bland annat att den som vill hyra ut i andra hand ska ha beaktansvärda skäl – det kan vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort eller ändrade familjeförhållanden som t ex sjukdom eller provboende med sambo, som medför att du inte själv kan nyttja lägenheten under en viss tid.
Av lagen framgår även att hyresvärden inte skall ha befogad anledning att vägra samtycke – exempel på detta kan vara att den person du önskar hyra ut lägenheten till kan ha varit störande i ett tidigare boende. Ett annat exempel är att du vill upplåta lägenheten under en mycket kort tid, så att hyresvärden anser att lägenheten drabbas av onödigt slitage och störningar för andra boende genom täta in- och utflyttar ur fastigheten.
Sist men inte minst framgår att upplåtelsen kan vara tidsbegränsad och förenad med villkor – vi lämnar endast tidsbegränsade tillstånd och de ska styrkas med intyg.
Vi behöver ha din ansökan minst en kalendermånad innan det datum då du önskar påbörja din uthyrning. Beskriv tydligt dina skäl till uthyrningen och tiden för uthyrningen samt bifoga en kopia av ert andrahandskontrakt.

Blankett för andrahandsuthyrning hittar du här.