Uthyrning

Samtliga lägenheter som vi inte har behov av själva för t ex evakuering, förmedlas via Stockholms Bostadsförmedling. Vi är måna om att få rätt kund till rätt lägenhet och du måste därför uppfylla våra krav enligt nedan. 

Vi tillämpar ett inkomstkrav motsvarande tre gånger hyran. Det innebär att om du söker en lägenhet hos oss med en hyra på 9 000 kr per månad ska du ha en inkomst på minst 27 000 kr/ månad. Vi accepterar inte betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder och vi förväntar oss goda referenser från tidigare hyresvärdar. 

Din inkomst utgörs av förvärvsarbete, föräldrapenning eller pension. Studiemedel kan i vissa fall räknas med. Det är den huvudsökande hos Bostadsförmedlingen som ensam skall uppfylla våra inkomstkrav, medsökandes inkomst kan endast i vissa fall räknas med för att uppfylla inkomstkravet. Medsökande skrivs inte in i hyresavtalet. Vi tillämpar samma inkomstkrav vid flyttar inom vårt bestånd och vid lägenhetsbyten. 

Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket vid flytt. Straffet är böter eller fängelse.

För mer information om ansökan och handläggning av lägenhetsbyte, klicka här

Länk till Stockholms bostadsförmedling