Uppsägning 

Vill du säga upp din lägenhet eller garageplats behöver vi en skriftlig uppsägning av dig för att avtalet skall upphöra att gälla.
Uppsägningen ska innehålla ditt namn, personnummer, adress och gärna ditt objektsnummer (framgår av hyresavin). Handlingen måste undertecknas av dig som kontraktsinnehavare och skickas till:

Afa Fastigheter, 106 27 Stockholm

Blankett för uppsägning hittar du här

De allra flesta bostadshyresavtal har tre kalendermånaders uppsägningstid, vilket betyder att avtalet upphör till det månadsskifte som inträffar närmast tre månader efter att uppsägningen är oss tillhanda. Det finns undantag för ovanstående uppsägningstid, av ditt hyresavtal framgår vilken uppsägningstid som gäller för just dig. Om du är osäker eller har frågor kring detta, kontakta vår förvaltning.
När vi fått din uppsägning får du en skriftlig bekräftelse av oss. Om du inte hört av oss inom två veckor efter att du skickat din uppsägning så rekommenderar vi att du hör av dig till oss per telefon eller via mail.