Trivsel- och ordningsregler

I ett hus med många boende måste alla visa hänsyn och respekt för varandra och varandras olikheter. Vi försöker att göra de närmste omgivningarna så trevliga som möjligt och vi hoppas att du ska hjälpa oss i det arbetet. För att underlätta samvaron och öka trivseln har vi sammanställt trivsel- och ordningsregler som gäller för alla våra fastigheter.

Det är viktigt att följa reglerna, att bryta mot dem kan i värsta fall resultera i att hyresavtalet sägs upp. Kontakta oss om du känner dig osäker på vad som gäller. Kontaktuppgifter till förvaltningen hittar du på respektive fastighet.
Utskriftsvänlig version av Trivsel- och ordningsreglerna kan du ladda ned här
Som hyresgäst hos oss förväntar vi oss att du respekterar och följer följande regler:

• Att inte spika, borra eller flytta runt möbler mellan klockan 22 – 07. Tänk även på grannarna om du spelar instrument, lyssnar på musik eller ser på TV sent på kvällen. I ditt ansvar ingår att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten samt att tillse att detta också följs av hushållsmedlemmar, gäster eller annan som du har inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för din räkning.

• Att inte utan fastighetsägarens skriftliga medgivande installera tvätt- eller diskmaskin eller köksfläkt, samt efter utförd installation av tvätt eller diskmaskin utöva noggrann tillsyn och kontroll av maskinen samt efter varje användning av maskinen stänga av vattentillförseln.
 
• Att inte utan fastighetsägarens skriftliga medgivande ändra lägenhetens fasta inredning och utrustning, göra ingrepp eller förändringar i lägenhetens el- vatten- eller värmesystem eller göra ingrepp i väggar eller rumsfördelning.
 
• Att inte i diskho, handfat eller toalett spola ned föremål eller vätskor (som matolja) som kan orsaka stopp i fastighetens avlopp.

• Att genast anmäla fel eller brister (även ohyra och skadedjur) inom lägenheten eller fastigheten. Om en skada förvärras av att du underlåtit att anmäla den, kan du bli ersättningsskyldig.

• Att inte placera blomlådor eller annat utvändigt på balkongräcket eller fönster och heller inte skaka mattor från balkong eller fönster.