Störningar

I ett flerbostadshus där många människor bor och lever nära varandra ställs stora krav på varje enskild hyresgäst att visa hänsyn till sina grannar så att alla kan använda sin bostad utan att bli lidande. I hyreslagen (Jordabalken 12 kap) finns flera olika delar som rör störningar.
Av lagen framgår att hyresgästen vid användandet av lägenheten ska tillse att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de skäligen inte bör tålas. Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick i fastigheten.
Av lagen framgår även att hyresgästen har ansvar för att familjemedlemmar, gäster eller andra personer som han har inrymt i lägenheten iakttar samma försiktighet.
Slutligen beskriver lagen att hyresvärden ska ge den störande hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, samt meddela socialnämnden i den kommun lägenheten är belägen om störningarna.

Vi har alla olika uppfattningar om vad som är störande och när det är störande. Om du upplever problem ska du i första hand försöka prata med personen i fråga – många gånger handlar det om att man helt enkelt inte har vetskap om att musiken hörs så mycket eller att rökningen på balkongen stör grannen bredvid.
Enstaka avvikelser från reglerna kan de flesta ha överseende med, likaså att ta emot ett önskemål om rättelse, men ibland kan det bli en konflikt. Det finns tillfällen då det kan vara direkt olämpligt att försöka att diskutera eller resonera med en person eller att gå emellan vid bråk. Om läget är allvarligt och akut, antingen för din egen hälsas skull eller för någon annans, ring alltid polisen på nödnumret 112.
Är läget mindre akut kontaktar du oss och berättar om problemet så att vi i vår tur kan kontakta personen i fråga med en uppmaning att vidta rättelse. Det är bra om du kan ange så många detaljer om händelsen, datum och klockslag är särskilt viktiga.

Konsekvenserna kan bli mycket allvarliga för den hyresgäst som agerar störande. Vid upprepade tillfällen av störande agerande och om hyresgästen inte vidtar rättelse riskerar hyresgästen att hyresvärden säger upp hyresavtalet. Kontakta alltid vår förvaltning om du har fått ett störningsbrev skickat till dig. Vårt ansvar omfattar både individen som orsakar problemen och våra övriga hyresgäster så att alla kan känna sig trygga i sina hem.