Betalning

Hyran betalas alltid månadsvis i förskott. Det innebär att din hyra för kommande månad skall vara oss tillhanda den sista vardagen i månaden innan.
Det är mycket viktigt att du betalar din hyra i tid. Om du inte betalar i tid drabbas du i första hand av förseningsavgifter men går det för långt kan du förlora din hyresrätt om du inte sköter dina betalningar.
För att underlätta för dig kan du betala hyran på flera sätt. Av miljöskäl hoppas vi att du väljer bort pappersavierna till förmån för något av de andra betalningssätten.

Pappersfaktura

Vi skickar ut avier kvartalsvis per post. Avierna för kommande kvartal skickas vanligtvis ut i mitten av månaden innan nästkommande kvartal. Varje hyresavi har ett unikt OCR-nummer som gäller enbart för den avin. Om du vill skriva ett eget inbetalningskort ska du uppge namn, objektsnummer och OCR-nummer. OCR-numret finns på hyresavin men du hittar det även under Mina sidor.

E-faktura 

Via din internetbank kan du ansluta dig till vår E-fakturatjänst – enkelt, säkert och miljövänligt. Välj anslut e-faktura, sök upp AFA Fastigheter, ange din e-postadress samt ditt objektnummer som står på inbetalningskortet. Kontakta din Internetbank om du behöver hjälp med att ansluta dig.
Vi aviserar hyran fyra ggr/år vilket betyder att om du har månadsbetalning får du tre stycken hyresavier/e-fakturor åt gången till din internetbank. När du anslutit dig till e-faktura aktiveras tjänsten först vid nästa aviseringsperiod.

Autogiro

Ladda ned blanketten för ansökan om Autogiro här, eller kontakta hyresadministrationen för att få blanketten skickad per post.
Autogiroanmälan som inkommer mellan den 1-14 i respektive månad ansluts till autogiro samma månad. Autogiroanmälan som inkommer efter den 14 i respektive månad ansluts först till månaden efter. Kontoinnehavare måste vara samma person som står på hyreskontraktet.
Om du har individuell avläsning av el och/eller vatten får du alltid avierna per post.