På Sveavägen 34, i Stockholms absoluta mittpunkt, ligger en av våra allra mest kreativa fastigheter. Utifrån ser huset ut som en klassisk 20-talsfastighet, men bakom fasaden döljer sig en spännande verksamhet. Här ligger nämligen Berghs School of Communication som flera gånger vunnit pris som världens bästa reklamskola.
 
Berghs grundades redan 1941 av makarna Gösta och Irma Bergh och har sedan dess i olika former – och i olika byggnader – skolat framtidens reklammakare och kreatörer.
 
Till Sveavägen 34, där de nu håller till, flyttade de i slutet av 1997 efter att ha huserat i Münchenbryggeriet i flera år. Orsaken till flytten var framförallt att man ville sitta närmare reklambyråerna som i stor utsträckning har sina kontor mitt i city. Dels för att eleverna skulle ha lätt att ta sig till sina praktikplatser, men också för att göra det lätt för byråfolket att besöka skolan. Berghs har ett nära samarbete med branschen och gästas ofta av föreläsare och gästlärare från byråer och andra företag.
 
Skolundervisning ställer helt andra krav på lokalerna än en traditionell kontorsverksamhet. Det gäller inte minst Berghs som dessutom är en ganska okonventionell skola. Här jobbar de cirka 250 fasta eleverna gränsöverskridande mellan de olika utbildningslinjerna och grupparbeten är snarare regel än undantag. Därför har man gått ifrån fasta hemklassrum och arbetar nu mer flexibelt i de olika lokalerna. Även de allmänna utrymmena, som den öppna ljusgården, caféet och den gamla kyrksalen används till arbete – nästintill dygnet om. Överallt ser man grupper av unga kreatörer i grupper som sitter och jobbar på sina olika skolprojekt.
 
Den här typen av verksamhet ställer också helt andra krav på fastighetsägaren. Berghs är precis som vi på AFA Fastigheter mycket måna om miljön och därför har vi nyligen tecknat ett nytt grönt hyresavtal som till att börja med sträcker sig över de kommande 5 åren. I och med det har vi arbetat fram lösningar för en mer miljöanpassad fastighet. Bland annat har vi möjliggjort bättre styrning av värme och ventilation, så att den kan stängas av eller dras ner på de våningsplan som för tillfället inte används. Så fort de behövs slås systemen på och ger snabbt en behaglig inomhusmiljö. Vi har också arbetat med grön belysning, med miljövänliga installationer och närvarostyrt ljus vilket också bidrar till stora energi- och kostnadsbesparingar. Det är alltså inte bara en kreativ fastighet, det är också en miljömässigt hållbar fastighet.

Läs mer om AFA Fastigheter här.