Vi är det första fastighetsbolaget i Sverige med att leasa solpaneler till en av våra fastigheter på Södermalm i Stockholm. Huset som byggdes 1917 kommer att tack vare solcellerna reducera sin elförbrukning från det vanliga elnätet med cirka 15 procent.

Vi inleder nu ett samarbete med Eneo Solutions som kommer att leverera 60 kilowatt solpaneler till fastigheten Barnängen 6 på Södermalm i Stockholm.

- Det är viktigt för oss som fastighetsägare att hitta långsiktigt hållbara energilösningar och att utnyttja energi från solen känns helt rätt i tiden. Eneo Solutions står för både installation och drift och vi erhåller en garanterad årsvolym under många år framöver, säger Ulrika Rydén, Energi och Hållbarhetsansvarig på AFA Fastigheter.