Miljöcertifiering av fastigheter

Ett viktigt led i vårt engagemang för hållbarhet är att miljöcertifiera våra fastigheter. Vi miljöcertifierar kontinuerligt nya fastigheter och i dagsläget är 73% av vår yta certifierad.

Våra certifieringar består av Green Builiding, Miljöbyggnad, LEED och BREEAM-SE i olika nivåer. Vår strävan är att i första hand certifiera enligt Miljöbyggnad brons, silver eller guld beroende på vilka möjligheter som finns i de respektive fastigheterna.

Vi är mycket glada över att vi har en fastighet i vårt bestånd som har den mycket höga certifieringen LEED Platinum. Vi har även efter ett utvecklingsprojekt med fokus på miljöanpassning och resurshushållande erhållit certifieringen LEED Gold för fastigheten med Elite Eden Park Hotel på Sturegatan mitt i Stockholm. Det är det första hotellet i Europa som ansökt om certifieringen LEED Gold.