Hållbarhet

AFA Fastigheter arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor vilket genomsyrar hela verksamheten. Allt från drift och underhåll till transporter, från det stora till det lilla, som miljömärkt el till att inte använda engångsmuggar på kontoret.

Som en del i AFA Försäkring är den sociala hållbarheten särskilt viktig för oss.

Våra tankar om hållbarhet finns här

Certifierat Energiledningssystem

För AFA Fastigheter är hållbarhet så viktigt att vi har valt att certifiera vårt energiledningssystem. När det gäller hållbarhet är det viktigt för oss att inte bara ligga i tiden utan att befinna oss i framkant. Vi är det andra fastighetsbolaget i Sverige som har erhållit en certifiering enligt ISO 50001.

Miljöcertifiering av fastigheter

Ett viktigt led i vårt engagemang för hållbarhet är att miljöcertifiera våra fastigheter. Vi miljöklassar kontinuerligt nya fastigheter och i dagsläget är 73% av ytan certifierad.

Grön el till alla

Fastighetselen till alla våra fastigheter kommer från Finnfors Kraftverk, ett vattenkraftverk med anor från sekelskiftet. Vi är också angelägna om att hjälpa våra hyresgäster till bra miljöval. Vi är därför glada att vi i samarbete med vår elleverantör kan erbjuda alla våra hyresgäster, både i bostäder och kontor grön el utan extra kostnad.

Gröna hyresavtal

Det är en självklarhet för oss som ett miljöinriktat fastighetsbolag att erbjuda våra lokalhyresgäster gröna hyresavtal. Vi ser ett allt större intresse hos våra hyresgäster att teckna gröna avtal.

Bikupa

Som en del i vårt övergripande miljöarbete har AFA Fastigheter inlett ett samarbete med stadsbiodlarna på Bee Urban, och har nu blivit faddrar åt en bikupa med ca 50 000 bin. Att bli fadder åt en bikupa är ett ypperligt sätt att levandegöra en miljöpolicy och ett hållbarhetsarbete för både medarbetare och hyresgäster. Det bidrar även till det lokala arbetet med att bevara den biologiska mångfalden samt att belysa pollineringsproblemet. Bina hjälper bokstavligen till med att få området att blomstra!

Vill du veta mer om Bee Urbans verksamhet så rekommenderar vi ett besök på deras hemsida www.beurban.se

Solpaneler

AFA Fastigheter är först ut i Sverige med att leasa solpaneler till en av sina fastigheter på Södermalm i Stockholm. Vi inleder nu ett samarbete med Eneo Solutions som kommer att leverera 60 kilowatt solpaneler till fastigheten Barnängen 6 på Södermalm i Stockholm. Detta gör att elförbrukningen från det vanliga elnätet sjunker med ca 15%.