Hyresavtal med grön bilaga

Alla lokalhyresgäster till AFA Fastigheter är mycket välkomna att teckna gröna hyresavtal. Ett grönt hyresavtal gör skillnad. Det innebär en överenskommelse och ett åtagande för båda parter att gemensamt bidra till en bättre miljö, något som vi alla vinner på i ett både kortare och längre perspektiv. Hållbarhet är viktigt för oss och vi vill gärna uppmuntra våra lokalhyresgäster till både gröna hyresavtal och ett allmänt miljöengagemang.