Ursprungsmärkt el från vattenkraft

Fastighetselen till alla våra fastigheter kommer från Finnfors Kraftverk, ett vattenkraftverk med anor från sekelskiftet. Det är viktigt för oss som miljömedvetet fastighetsbolag att veta att vår el produceras utan bidragande utsläpp av koldioxid och att källan till elproduktionen är förnybar.

Vi är också angelägna att hjälpa våra hyresgäster till bra miljöval. Vi är därför glada att vi i samarbete med vår elleverantör kan erbjuda alla våra hyresgäster grön el. Hyresgästerna, både i bostäder och i kontor, erbjuds att teckna förmånliga elavtal med ursprungsmärkt el utan extra kostnad.