Energimål

Den allra viktigaste åtgärden när det gäller energi och miljö är naturligtvis att minska den totala energiförbrukningen. Den största utmaningen är att minska energiförbrukningen och samtidigt bibehålla den goda komforten med ett behagligt inomhusklimat. Det här kräver hög kompetens och en synnerligen god förståelse för styrningen av fastighetens alla system.

Vi på AFA Fastigheter antar gärna utmaningar. Vårt mål är att minska energiförbrukningen med 15% från 2016 till 2020.