Energipolicy

AFA Fastigheter har en Energipolicy där det tydligt framgår att effektiv energianvändning ska prägla det dagliga arbetet och genomsyra hela verksamheten. Klicka gärna på länken till höger om du vill se dokumentet i sin helhet.

Miljöpolicy

AFA Fastigheter förvaltar fastigheter i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Fastighetsverksamheten ska alltid bedrivas med ett aktivt fokus på en minimerad miljöbelastning i alla led. Klicka gärna på länken till höger om du vill se dokumentet i sin helhet.