Certifierat Energiledningssystem

För AFA Fastigheter är hållbarhet så viktigt att vi har valt att certifiera vårt energiledningssystem. När det gäller hållbarhet är det viktigt för oss att inte bara ligga i tiden utan att befinna oss i framkant.Vi är det andra fastighetsbolaget i Sverige som har erhållt certifiering enligt ISO 50001.

Ett certifierat energiledningssystem innebär ett väl strukturerat energiarbete med ordning och reda i alla led. Uppsatta mål, handlingsplaner, genomförande och noggrann uppföljning sker alltid på ett strukturerat sätt vilket enkelt kan följas i en tydlig dokumentation.

Att vi arbetar enligt ett energiledningssystem leder till minskad energiförbrukning och minskade utsläpp samtidigt som våra hyresgäster får ett bättre inneklimat.